pijl

Duurzaamheid


Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. J.H. Oosterbeek Beheer B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.


CO2-prestatieladder

J.H. Oosterbeek Beheer B.V. wil haar certificatie op niveau-3 van de CO2-prestatieladder continueren. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2015 met 4% wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van J.H. Oosterbeek Beheer B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatievenen in testprojecten.

J.H. Oosterbeek Beheer B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO
2-prestatieladder.

a- Analyseren, inzicht in de CO
2 –uitstoot
b- Besparen, CO
2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO
2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van J.H. Oosterbeek Beheer B.V. gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig. Wij willen de medewerkers en andere belanghebbende
op de hoogte houden over ons energiereductiebeleid, de actuele CO
2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2 –footprint

* obv een halfjaar

 

Genormaliseerd per medewerker

2015 *

  128,8 ton CO2

  5,85 ton CO2

2016 *

  141,9 ton CO2

  5,67 ton CO2

2017 1ste halfjaar

  162,9 ton CO2

  6,52 ton CO2

2017 2de halfjaar

  111,3 ton CO2

  4,45 ton CO2

2018 1ste halfjaar

  133,5 ton CO2

  6,07 ton CO2

2018 2de halfjaar

  102,9 ton CO2

  4,68 ton CO2

2019 1ste halfjaar

  102,4 ton CO2

  4,66 ton CO2

2019 2de halfjaar

  112,9 ton CO2

  5,13 ton CO2

2020 1ste halfjaar

  117,0 ton CO2

  5,32 ton CO2

2020 2de halfjaar

  117,6 ton CO2

  5,34 ton CO2

2021 1ste halfjaar

  123,1 ton CO2

  5,60 ton CO2Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op onze website is een link naar stichting SKAO (www.skao.nl) vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprinten actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.

Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek