pijl

Recycling


Omdat bij Oosterbeek & zn de zorg voor het milieu een grote rol speelt wordt het afval tijdens de sloop gescheiden. BSA, hout, dakleer en asbesthoudend materiaal wordt allemaal gescheiden en daarna afgevoerd naar speciale stortplaatsen.

Sinds 2007 zijn wij in het bezit van een mobiele puinbreker en kunnen wij een totaalpakket aanbieden nl. asbestsanering, sloop, recycling en eventueel palen trekken. Na de sloop kan het puin gebroken worden tot granulaat. Dit heeft meerdere voordelen o.a. voor de opdrachtgevers een lagere kostprijs voor de sloop en i.p.v. het puin als afval te storten, een product te verkrijgen wat als granulaat hergebruikt kan worden.

In juni 2012 is de oude puinbreker vervangen door een splinternieuwe puinbreker welke voor ons is gemaakt in Oostenrijk. Hiermee kunnen wij nog efficiënter werken.


Projecten waar bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van onze puinbreker zijn o.a.:
  • Scheldestraat
  • Vechtstraat
  • Diverse projecten op Texel
Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek
Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek  vergruizen van palen / puin