pijl

Wat is Asbest ?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Er zijn verschillende soorten, onderverdeeld in serpentijnen en amfibolen. Serpentijnen hebben gekrulde vezels, de vezels van amfibolen hebben de vorm  van staafjes en zijn gevaarlijker. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en deze ingeademd. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd.

Serpentijnen = gekrulde vezels
Chrysotieln = witte asbest, meest toegepast
Amfibolen = staafvormige vezels
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest

Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek             Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek
    Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek

Asbest is tot in de jaren ‘80 veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit buikvlies- en, longvlieskanker (mesothelioom) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn. Alleen met een elektronenmicroscoop is te zien of iets asbest bevat, en welke soort het is.

Hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Het bekendste voorbeeld van het gebruik zijn golfplaten en eternit wandplaten. Maar vroeger zijn er ook bloembakken, riool-, gas- en waterleidingbuizen van gemaakt. Het levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.

Losgebonden (niet-hechtgebonden) asbest  De asbestvezels kunnen bij losgebonden asbest makkelijker vrij komen omdat ze niet in een ander materiaal zijn vastgezet. Losgebonden asbest moet altijd afgedekt of verwijderd worden. Het is bijvoorbeeld toegepast in vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en als spuitasbest.

Offshore

Wij zijn regelmatig actief voor de offshore. Op boorplatforms is asbest voornamelijk verwerkt in pakkingen, maar ook in plafonds en wanden. Op diverse lifeboats zijn o.a. asbesthoudend plaatwerk uit het motorcompartiment verwijderd maar ook asbesthoudende coating van de platforms zelf.

Wanneer er asbest verwijderd wordt op boorplatforms, gebeurd dit vaak op dezelfde manier als wanneer dit aan wal gebeurt, d.m.v. het maken van containments, hierbij wordt de besmette ruimte afgeplakt met folie. Na verwijdering van het asbesthoudende materiaal wordt de ruimte goed schoongemaakt en na een visuele inspectie of vrijgavemeting door een gespecialiseerd bureau weer vrij gegeven. Het asbest wordt altijd dubbel verpakt in folie, en in een dichte container vervoerd per schip naar de wal.

Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek           Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek             Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek