pijl
  Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek

Asbestsanering Spoorstraat 75

Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek

J.H. Oosterbeek

Milieu en Asbestverwijdering


Bij ieder sloopwerk wordt er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Dit kan overal in zitten, van plafondplaten tot cv-ketels en dakbedekking.


Bij particulieren gaat het vaak om asbesthoudende golfplaten op schuurdaken.


Eerst moet er een asbestinventarisatierapport opgesteld worden en vindt er een risico-analyse van de locatie plaats. In dit rapport wordt o.a. aangegeven waar zich eventueel asbest bevindt, hoeveel het is, welk soort en in welke risico-klasse dit thuis hoort. Dit rapport moet worden opgesteld door een erkend, onafhankelijk asbestinventarisatie-bureau. Aan de hand van dit rapport kan een prijsindicatie worden gegeven en moet de sloopmelding door de opdrachtgever worden aangevraagd bij de Gemeente. Vervolgens maken wij een werkplan en kan de uitvoering van de asbestverwijdering aanvangen. Na afloop van de sanering vindt een visuele inspectie en/of een vrijgavemeting door een laboratorium plaats en wordt de werkplek weer vrijgegeven.


Wij werken volgens de meest recente veiligheidseisen en volgen de richtlijnen van het procescertificaat asbestverwijdering.

J.H. Oosterbeek Milieu en Asbest B.V. is volledig gecertificeerd en werkt met goed materieel wat jaarlijks gekeurd wordt.


Ons team van DTA-ers (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) en DAV-ers (Deskundig Asbestverwijderaar) wordt elke 3 jaar medisch gekeurd en elke 3 jaar vindt er een herhalingscursus plaats voor het mogen uitvoeren van de werkzaamheden. Mede door deze specifieke keuringen, opleidingen en handelswijze kunnen wij de werkzaamheden op een verantwoorde manier uitvoeren.


              
         Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek

Enkele door ons uitgevoerde projecten zijn:
  • vml. V&D
  • Gevelrenovatie Oud Den Helder
  • Project “De Hofdame”, Beatrixstraat
  • Jan Verfailleweg

Asbestverwijdering

Een kleine compilatie van onze asbestverwijderingswerkzaamheden.